Tilbage til oversigten Stalden /

Styring i stalden

Stier til de mindste grise

De mindste grise er små, fordi de er yngre ved fravænning, var de mindste ved fødsel eller fordi de har været syge. Uanset årsagen, så er det de grise, som har brug for ekstra varme i hulen, en bedre fravænningsblanding med mere mælk og gerne opblødt foder, for at de klarer fravænningen optimalt.

Hulen bliver ekstra varm, hvis der er et bræt forneden, som standser træk, og når der er en kant foroven på overdækningen, som holder varmen inde i hulen. Hvis ikke det er tilstrækkeligt til at holde hulen varm, så bør der monteres en varmekilde under overdækningen.

Ekstra halm gør det også lettere for grisene at holde varmen.

Ved tildeling af opblødt foder, vil grisene begynde at æde tidligere og de vil også æde mere de første dage. Opblødt foder skal gives i trug og alle grisene skal kunne æde samtidigt. Det er vigtigt at holde truget rent.
Opskriften på opblødt foder er 1 del foder + 2 dele vand. Det skal opblandes lige før, at grisene bliver fodret.

Der skal ikke tildeles mere foder, end at grisene har ædt op inden for ½ time.

Tjekliste for stierne til de mindste grise
 1. De mindste grise skal kunne nå både foder og vand.
 2. Hvis vandventilerne er placeret for højt, så skal de sænkes, eller der skal være en supplerende vandforsyning som grisene kan nå. For eksempel et drikketrug som rengøres og fyldes hyppigt.
 3. De mindste grise kan ikke selv opvarme gulvet til 32 grader under overdækningen.
Check list for pens for the smallest pigs
 1. Small pigs must be able to reach both feed and water.
 2. If the water valves are too high, they should be lowered or there should be a supplementary water supply that the pigs can get to. For example, a drinking trough that is cleaned and filled regularly.
 3. The floor temperature must be 32 degrees beneath the covering.
 4. You can increase the temperature under the covering in the following ways.
 5. a. Lower the covering
 6. b. Fit a temporary curtain made from paper or plastic
 7. c. Install a straw board and allocate plenty of straw
 8. d. Fit heat lamps in the covering
 9. e. Install creep board
Контрольный список для боксов для самых маленьких поросят:
 1. Маленькие поросята должны иметь возможность достать и корм, и воду.
 2. Если питьевые ниппели расположены слишком высоко, они должны быть опущены или должна быть установлена дополнительная подача воды, до которой поросята смогут добраться сами. Например, установить поилку, которую необходимо часто чистить и наполнять чистой водой.
 3. Температура пола под навесом должна быть 32°С.
 4. Вы можете увеличить температуру под навесом следующими способами:
 5. Опустите навес.
 6. в. Установить временную бумажную или пластиковую шторку
 7. г. Установите соломенное заграждение и распределите большое количество соломы под навесом
 8. д. Установите лампы над навесом
 9. е. Установите пластиковые загородки
Lista de control pentru poieții pentru cei mai mici purcei
 1. Purceii trebuie să aibă acces ușor la furaj și apă.
 2. În cazul în care supapele de apă sunt prea sus, acestea sunt coborâte sau este instalată o sursă suplimentară de apă pentru purcei. De exemplu, o adăpătoare, curățată și umplută în mod regulat.
 3. Temperatura podelei sub pardoseală trebuie să fie de 32°C.
 4. a. Mărirea temperaturii sub pardoseală se realizează în următoarele moduri:
 5. b. Coborâți pardoseala.
 6. c. Instalați un ecran temporar din hârtie sau plastic.
 7. d. Puneți un covor de paie și așezați paie suficientă.
 8. e. Instalați lămpi cu infraroșu în pardoseală.
 9. f. Instalați garduri din scînduri cu orificii pentru hrănire
Контрольний список для загонів із найменшими свинями
 1. Якщо поїлки занадто високі, їх слід опустити або має бути додаткове водопостачання, до якого можуть дістатися свині. Наприклад, корита для пиття, які регулярно очищуються і наповнюються.
 2. Температура підлоги повинна бути 32°C.
 3. Підвищувати температуру підлоги можна наступними способами.
 4. a. Опустіть покриття.
 5. b. Встановіть тимчасову завісу з паперу або пластику.
 6. c. Встановіть солом'яні мати, використовуючи велику кількість соломи.
 7. d. Встановіть у покриття теплові лампи.
 8. e. Встановіть перегородки для молодняка.

Du kan øge temperaturen under overdækningen på følgende måder.

 • Sænk overdækningen.
 • Opsæt midlertidigt gardin af papir eller plast.
 • Opsæt halmbræt og tildel rigeligt halm.
 • Montér varmelamper i overdækning.
 • Opsæt hundehulsplade.