Tilbage til oversigten Stalden /

Klargøring af stald

Udtørring af stalden

Stalden skal være tør og varm, inden grisene sættes ind. Hvis stalden er kold eller våd, så skal grisene bruge kropsvarme til at opvarme og udtørre stalden. Når grisen skal bruge mere kropsvarme, så får den et højere foderforbrug. En kold gris har stor risiko for sygdom, da grisens immunforsvar nedsættes. Bakterier overlever let i en fugtig stald. De fleste bakterier kan ikke overleve udtørring. En tør og varm stald gør det let at få en sund, rask og robust gris. Hvis smågrisene sættes ind i en fugtig sektion, så kan det tage op til 2 uger før sektionen er tør. Det skyldes, at de fravænnede grise har lav varmeproduktion, så ventilationen kører med lav ydelse.

Arbejdsbeskrivelse for udtørring efter vask og desinfektion
 1. Sæt fuld varme på stalden efter vask og desinfektion.
 2. Gulvvarme indstilles således at fremløb er mindst 40 grader og retur er 35 grader. Tjek at cirkulationspumpe, temperatur på gulvvarmens shuntventil og varmekilde/fyr er stillet rigtigt.
 3. Supplér eventuelt rum- og gulvvarme med varmekanon.
 4. Ved udtørring sættes ønsket rumtemperatur på klimacomputeren på 30 grader.
 5. Indstil ventilationen på 10-15% af maksimumsventilationen. Stilles den højere spildes en masse varme, stilles den lavere bliver der ikke fjernet nok fugt, og stalden bliver ikke tør.
 6. Stalden er tør, når temperaturen på gulvet under overdækningen er 32 grader. Dette kan måles med et IR termometer. Hvis dette ikke er opnået ved indsættelse af nye smågrise, skal der bruges mere varme næste gang en stald udtørres.
 7. Når udtørring er afsluttet igangsættes klimacomputerens holdkurve styring, således at de indtastede tal automatisk følges fra dag til dag. Nedenfor er der et skema med forslag til temperaturstrategi for smågrise. På klimacomputer er det normalt linjen ”Ønsket rumtemperatur” som skal indtastes.
 8. Det vigtigste er, at grisene ligger i et lag under overdækningen. Hvis grisene ligger oven på hinanden, så er der for koldt under overdækningen, eller grisene er syge. Hvis grisene ligger uden for overdækningen, så er der enten for varmt under overdækningen, eller også er der træk under overdækningen.
Drying out procedure
 1. Switch on the heating in the housing unit after washing and disinfection.
 2. Supplement any room and floor heating with a heat gun (approx. 0.4 litres oil per m2).
 3. Set the room temperature as high as possible – preferably above 30°C.
 4. Set the ventilation to 30% of the maximum ventilation.
 5. Allow for the drying out of the housing area after washing and BEFORE the pigs are transferred: .
  • Heat requirement (kWh) = m2 housing area x 3 kWh
  • Oil consumption (litres) = Heating requirement in kWh / 8
  • Hours for drying = Heating requirement (kWh) / heat gun output (kWh)
 6. The housing unit is dry when the floor temperature under the covering is 32°C.
Описание работы при высушивании
 1. Включите отопление в свинарнике после мытья и дезинфекции.
 2. Комнатную температуру поддерживают при помощи отопления в полу, а в случае необходимости тепловыми пушками (примерно 0,4 литра дизеля на м2).
 3. Установите комнатную температуру как можно выше - предпочтительно выше 30°C.
 4. Установите вентиляцию на 30% от максимальной вентиляции.
 5. Рассчитайте высыхание свинарника после мытья и ДО прихода поросят: .
  • Потребность в отоплении (кВтч) = м2 свинарника х 3 кВтч
  • Расход дизеля (литров) = Потребность в отоплении, кВтч / 8
  • Время сушки = Потребность в отоплении (кВтч) / производительность тепловой пушки (кВтч)
 6. Свинарник сухой, когда температура на полу под навесом составляет 32°С.
Procedura de uscare
 1. După spălare și dezinfectare, porniți încălzirea în blocul de staul.
 2. Asigurați o încălzire suplimentară a încăperii și podelii cu ajutorul unui pistol de încălzire (aproximativ 0,4 litri de kerosen pe m2)
 3. Setați temperatura maximă în încăpere, este preferabil peste 30°C
 4. Setați ventilația la 30% din valoarea maximă
 5. După spălare și înainte de mutarea porcilor, uscați blocul de staul:
  • Cantitatea de căldură (kWh) = m2 suprafață bloc de staul x 3 kWh.
  • Consumul de kerosen (litri) = cantitatea de căldură în kWh / 8.
  • Ore de uscare = cantitatea de căldură (kWh) / puterea pistolului de încălzire (kWh).
 6. Blocul de staul este uscat când temperatura podelei sub acoperire atinge 32°C.
Порядок висушування
 1. Після мийки та дезінфекції увімкніть опалення секції.
 2. Окрім підігріву підлоги та приміщення додатково використовуйте теплову гармату (приблизно 0,4 літра олії на м2).
 3. Встановіть температуру приміщення якомога вище - переважно вище 30°C.
 4. Встановіть вентиляцію на 30% від максимальної вентиляції.
 5. Дозвольте площі секції висохнути після мийки і перед тим, як свині будуть загнані:
  • Потрібна кількість тепла (кВт/год) = м2 площі секції x 3 кВт/год
  • Споживання масла (літри) = Потрібна кількість тепла в кВт/год / 8
  • Час висушування = Потрібна кількість тепла (кВт/год) / потужність теплової гармати (кВт/год)
 6. Секція вважається сухою, коли температура підлоги під покриттям становитиме 32°C.

Forslag til temperaturstrategier 

VIGTIGT: Kig altid på at grisene ligger i ét lag under overdækningen. Temperatur under overdækning er kun vejledende. Anbefalingerne gælder for smågrisene i en to-klimastald med delvist fast gulv. 

Dag 1 7 14 21 28 35 42 49 56
 Vægt, kg 5,5 6 7 8,5 11 15 18 25 30

Temp. under overdækningen °C

 

31-32 30-31 29-30 28-29 27-28 26-27 25-26 22-23  21-22
Gulv under overdækningen °C 32 32 32 32 32  Slukket Slukket Slukket Slukket
Ønsket rumtemp.*, °C 25-26 24 24 23 22 21 20 19 18
Ønsket fugt**, % 60 61 61 62 63 64 70 71 72

 *Rumtemperaturen skal tilpasse, så man får den ønskede temperatur under overdækningen.

**Pas på. Jo mindre fugt der kræves, jo mere varme forbruger stalden.