Tilbage til oversigten Foderet /

Fodring ved fravænning

Vand efter fravænning

Sørg for at alle grise har nem adgang til rent vand. Hvis ikke grisen får nok vand, kan den blive syg og kan ikke æde nok.
Der kan gå flere dage, inden alle grisene lærer at drikke af en drikkekop/ventil. Derfor er det en god idé at have vand i trug eller sørge for, at der er rent vand i foderautomaten i den første uge.
Tjekliste vand
 1. Sørg for at vandet i rørene er rent inden indsættelse af grisen. Sæt en klemme på den sidste vandventil på vandstrengen og lad vandet løbe til det bliver koldt, det kan tage op til 10 minutter. Gå alle stier igennem og tryk på alle ventiler, både for at sikre de giver vand og for at tømme rørene for forurenet vand. Dette skal gøres inden der sættes grise ind i stien.
 2. Er der vandventiler eller drikkekopper nok i stierne? Ellers skal der sættes ekstra trug ind i stierne ved fravænning. Der skal være mindst 1 drikkekop pr. 20 grise i stien og mindst én ventil pr. 10 grise. Det opnås for eksempel med 1 kop i stien og 2 drikkeventiler i foderautomaten i en sti med 40 grise.
 3. Kontrollér højden af drikkeventilen. Vandrette drikkeventiler placeres 20 cm over gulvet. Drikkekopper må maksimalt placeres 10-15 cm over gulvet, så de mindste grise kan nå.
 4. Drikkekopper og drikkeventiler skal yde mindst 0,8 liter pr. minut. Det kontrolleres ved at holde en pose under koppen eller ventilen og aktivere den i 15 sekunder. Mængden af vand i posen ganges med 4 og skal mindst være 800 ml.
Check list water
 1. Check the height of the nipple drinker – are the smallest pigs in the pen able to reach it?
 2. Does water come out of the nipple drinker?
 3. Are there enough water valves/drinking bowls – or do extra troughs need to be installed?
Контрольный список для воды:
 1. Проверьте высоту поилки. Могут ли самые маленькие поросята в боксе также достать до нее?
 2. Течет ли вода из питьевого ниппеля?
 3. Достаточно ли питьевых ниппелей / поилок - в противном случае добавьте дополнительную поилку.
Listă de control – apă
 1. Verificați înălțimea biberonului din adăpătoare – dacă pot ajunge la el cei mai mici purcei din poiată?
 2. Apa vine de la adăpătoare cu biberon.
 3. Sunt suficiente supapele pentru apă / adăpătoare sau este necesară instalarea adăpătoarelor suplimentare.
Контрольний список стосовно забезпечення водою
 1. Перевірте висоту крапельних поїлок - чи можуть найменші свині в загоні досягти їх?
 2. Чи поступає вода з крапельних поїлок?
 3. Чи є достатньо водяних клапанів / поїлок - чи потрібно встановлювати додаткові корита?