Tilbage til oversigten Foderet /

Fodring ved fravænning

Nem adgang til foder

Få grisen i gang med at æde så hurtigt som muligt efter fravænning. Faste efter fravænning øger risikoen for diarré.
Det er vigtigt, at grisene har let adgang til foder, for at alle grisene kommer hurtigt i gang med at æde efter fravænning.
Nyfravænnede grise er vant til at æde små hyppige måltider samtidig. Denne adfærd kan udnyttes ved at supplere foderautomatfodring med tildeling af foder hyppigt de første dage efter fravænning. Det kan fx være på gulv eller i langtrug. Ved gulvfodring skal gulvet være rent og foderet skal spredes, så alle grise kan komme til. Ved fodring i trug skal der anvendes trug, hvor alle grise har mulighed for at æde samtidig, og det er rent imellem fodringerne.
Tildel foder minimum 4 gange dagligt i minimum 2 dage, og gerne i op til 5-7 dage efter fravænning. Truget skal være tomt 30 minutter efter fodring.
Brug samme foderblanding, eller en blanding med tilsvarende indholdsstoffer, som før fravænning. Grisene kan genkende smag og duft.

Brug gerne foder som er opblødt med vand eller mælk. På den måde får grisene både væske og foder.

Sørg for at foderautomaterne er indstillet, så grisene nemt kan få foderet ud. Når grisene er godt i gang med at æde kan foderautomaten reguleres lidt ned for at undgå foderspild.
Arbejdsbeskrivelse fodring
 1. Justér foderautomater så alle grise nemt kan få foderet ud. Efter nogle dage kan du regulere foderautomaten, så du undgår foderspild.
 2. De første dage efter fravænning skal du sikre nem adgang til foder ved at tildele foder på gulvet eller i langtrug. Foderet bør tildeles mindst 4 gange dagligt i minimum to dage efter fravænning.
 3. Hold øje med, om alle grise æder. Smid eventuelt lidt foder ind i stien og se om alle grise aktiveres.
Feeding procedure
 1. Adjust the feed dispensers so that all pigs can access their feed easily.
 2. Check that all the pigs are eating. Throw some feed into the pen and see whether all the pigs react.
 3. On Days 0-4, ensure there is easy access to feed on the floor or in the long trough.
 4. On Days 4-10 the pigs should be fed with a weaning mix only.
 5. On Days 11-14, the pigs should slowly be starting to eat from the dispenser, which should be opened incrementally.
Описание работы при кормлении:
 1. Отрегулируйте кормушки так, чтобы все поросята могли легко получить доступ к еде.
 2. Проследите за тем, чтобы все свиньи ели. Насыпьте немного корма на пол и посмотрите, все ли свиньи заинтересуются.
 3. В дни 0-4 убедитесь, что поросята имеют легкий доступ к корму на полу или в длинной кормушке.
 4. В дни 4-10, поросят нужно кормить только кормом для отъема с ограниченным доступом к еде.
 5. В дни 11-14, поросята должны постепенно начинать есть из автоматической кормушки, поэтому кормушка постепенно должна открываться все больше и больше для большего поступления еды.
Procedura de hrănire
 1. Ajustați distribuitoarele de furaje astfel, încât toți purceii să aibă acces ușor la furaje.
 2. Asigurați-vă că toți purceii mănâncă. Aruncați puțin furaj în poiată și urmăriți reacția tuturor purceilor.
 3. În zilele 0-4, asigurați un acces ușor la furaje pe podea sau într-o alimentatoare lungă.
 4. În zilele 4-10, hrăniți doar purcei cu un amestec special de înțărcare.
 5. În zilele 11-14 începeți să hrăniți purceii treptat din distribuitor, care se deschide treptat.
Порядок годування
 1. Відрегулюйте кормороздатчики, щоб усі свині мали легкий доступ до кормів.
 2. Переконайтеся, що всі свині їдять. Киньте трохи корму у загін і перевірте, чи реагують всі свині.
 3. У дні з 0 до 4 переконайтеся, що доступ до кормів на підлозі або в довгому кориті є легким.
 4. На 4-10 дні свиней слід годувати тільки сумішшю для відлучення.
 5. У дні з 11 до 14 свині повинні повільно починати їсти з дозатора, який слід відкривати поступово.